Drone View of Peshwai of Shri Anand Akhada Kumbh Mela 2019 Prayagraj

Drone View of Peshwai of Shri Anand Akhada Kumbh Mela 2019 Prayagraj
Drone View of Shri Anand Akhada Peshwai Kumbh Mela 2019 Prayagraj
Drone View of Shri Anand Akhada Peshwai Kumbh Mela 2019 Prayagraj